พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: สิ่งมีชีวิตที่แตะต้องไม่ได้-----
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS;
Credit: cathode@soshified
แปลไทย: Galio ll www.soshifanclub.com ll SNSD
-----
เด็กยุนมันแสบ!!! 5555