เข้าที่ตรงไหนอ่ะ ทามยางงายอ่ะ ครายก็ได้เข้ามาสอนที[font="Arial Black"][/font]