แทยอน อัพเดตภาพใน Instagram

"Have a good Zzz...am❀"----------------------------------------------------------------------

คุณ tigerlin ได้อัพโหลดรูปถ่ายร่วมกับฮโยยอนและเพื่อนๆลงใน Instagram ของเธอ source: tigerlin[1][2]

----------------------------------------------------------------------

บรรยากาศคอนเสิร์ต 'GIRLS