พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: ก็ฉันเป็นแบบนี้นี่นา..
yoong1 [Cartoon] พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: ก็ฉันเป็นแบบนี้นี่นา..
yoong2 [Cartoon] พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: ก็ฉันเป็นแบบนี้นี่นา..
—–
ตอนนี้ฮาดี 555
ปล. ใครที่ยังไม่ได้ดู Intimate Note คงจะไม่เก็ตครับ 555