ลิ๊งค์สำรอง: [CLICK]

แทงกุบอก "ใครตบแว่นฉันไป ห๊ะ!" 5555