ที่มาเวป platinum คับ :

การจอง pre-booking

ได้ฤกษ์คลอดออกมาได้เสียทีนะครับกับวิธีการใช้งานระบบ Pre-Booking แบบ Step by step เลยนะครับ อธิบายระบบแบบละเอียดยิบรวมข้อจำกัดต่างๆ เอาล่ะมาเรียนรู้กติกาการจองและวิธีการใช้งานระบบ Pre-Booking กันได้เลยครับกติกาการใช้งานระบบ Pre-Booking มี 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ระบบการจองบัตร(มีการแก้ไขวิธีการจอง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้จองมากขึ้นนะครับ)
1. ระบบจองบัตรจะเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 - 20 พฤศภาคม 2553 โดยให้กดปุ่มจองบัตรกรอกได้พร้อมกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9.00น. - 18.00น. ของทุกวันยกเว้นวันที่ 20 จะปิดเวลา 16.00น. โดยก่อนหรือหลังจากช่วงเวลานั้นจะไม่สามารถกดปุ่มจองบัตรได้Interface ของระบบการจองตามรูปด้านบน
1. Tab จองบัตร
2. Tab แจ้งการโอนเงิน
3. Tab ตรวจสอบ
4. ช่องกรอกชื่อ-นามสกุล
5. ช่องกรอกเลขบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา หรือบัตรนักเรียน
6. ช่องกรอกเบอร์โทรศัพท์
7. ช่องกรอก e-mail
8. กรอบแสดงผังที่นั่ง โซนที่นั่ง และจำนวน ที่นั่งที่เหลือ/จำนวนที่นั่งทั้งหมด
9. Drop down box ประเภทบัตรและราคา
10. Drop down box จำนวน ให้เลือกจำนวนที่นั่งที่ต้องการ
11. Button กดจองบัตร

ขั้นตอนการจอง
1.1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ได้แจ้งไว้
1.2 การดูสถานะที่นั่งสามารถทำได้ 2 ทาง โดย
1.2.1 ทางกรอบผังที่นั่งสีดำเมื่อนำ mouse ไปวางไว้บนกรอบผังที่นั่ง จะแสดงผังที่นั่งพร้อมทั้งบอกโซน และจำนวน ที่นั่งที่เหลือ/จำนวนที่นั่งทั้งหมด ดังภาพด้านล่าง
ถ้าที่นั่งเต็มแล้วจะขึ้นตัวอักษรสีแดงว่า เต็ม ดังภาพข้างล่างทาง Drop down box ประเภทบัตรและราคา จะมีให้เลือกดังภาพข้างล่าง โดยจะแจ้งรายละเอียด ราคา โซน บัตรที่เหลือ/บัตรทั้งหมดถ้าโซนใดเต็มแล้ว ระบบจะตัดออกโดยอัตโนมัติ ก็จะไม่มีขึ้นมาให้เลือกดังภาพด้านล่างส่วนของ Drop down box โซน VIP ได้หายไปแล้วDrop down box จำนวน ให้เลือกจำนวนที่นั่งที่ต้องการ สูงสุด 5 ที่ในราคาปกติ ดังภาพด้านล่างส่วน AA(VIP) นั้นจะขึ้นมาให้แค่ 1 โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถเลือกเกินได้ ดังภาพด้านล่างกดปุ่ม กดจองบัตร เพื่อทำการจองบัตร จะแสดงหน้าต่าง "ยืนยันการกดจอง ?" ดังภาพด้านล่างเมื่อกด Ok จากหน้าต่างยืนยันการจองแล้ว ระบบจะแจ้งว่า "ระบบได้จัดเก็บข้อมูลการจองของท่านเรียบร้อยแล้วหลังจากกด Ok ระบบจะแจ้งรายละเอียดในการจอง" ดังภาพด้านล่าง