ผลสำรวจตั้งแต่วันที่ 22/9/09 - 22/10/09

แจจุง ชนะ ด้วยคะแนน 9833 เสียง (46.5%)

เจสสิก้า อันดับ 2 ด้วยคะแนน 6964 เสียง (32.9%)

จี ดรากอน อันดับ 3 ด้วยคะแนน 2081 เสียง (9.6%)

Source: RockJJ + Yahoo Korea
Translation: sshutingg @ OneTVXQ.com
Thai Translation: So One - soshifanclub
Credits: OneTVXQ.com { One World. One Red Ocean. One TVXQ! }