ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ออกมาแจ้งข่าวล่าช้ากว่ากำหนด

เนื่องด้วยกำหนดการเดิมที่ต้องการจะให้ทำการแสดงนั้น คือเป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน ซึ่งทางผู้จัดก็รอคอนเฟิร์มวันเวลาจากทางเกาหลีซึ่งทำให้ประกาศไปไม่ทันใน วันศุกร์ตามกำหนดการเดิม ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือวันที่ 6 พฤศจิกายนนั้น ทางศิลปินไม่สามารถมาทำการแสดงได้ ทางผู้จัดจึงได้ทำเรื่องขอวันใหม่ไปในเดือนธันวาคม ซึ่งในกระบวนการนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อดูคิวของศิลปินว่าว่างตรงกับทาง impact ไหม และรอทางเกาหลีตอบกลับมา ทั้งนี้การจะกำหนดวันได้ก็ต้องให้ทั้งศิลปินและ impact arena ว่างพร้อมๆกันจึงจะจัดได้ ก็ต้องขอให้ทุกท่านอดทนรออีกซักพักนึง ถ้ามีความเคลื่อนไหวทางผู้จัดจะออกมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนต้อง ทางผู้จัดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของคอนเสิร์ต Girls' Generation The 1st Asia Tour 'Into The New World' Live in Bangkok ได้ที่
www.platinum.co.th/ggliveinbangkok, www.platinum.co.th, www.you2play.com และ You2Play TVสถานีโทรทัศน์ช่องที่คุณเล่นไม่เลิก