เมื่อวันที่ 23 เมษายน "ยุนอา" แห่งโซนยอชิแด และนักแสดง "ซงฮึงฮอน" ได้เข้าร่วมพิธีแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากรเกาหลี โดยทั้งคู่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการเสียภาษีอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

โดยก่อนหน้านี้ ยุนอาและซงซึงฮอนได้รับรางวัลผู้เสียภาษีอากรดีเด่นที่เป็นแบบอย่างจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไปแล้ว ในวันผู้เสียภาษีอากรครั้งที่ 49 วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมาSource: soshified
แปลไทยโดย: yoonvisual ll soshifanclub ll http://www.soshifanclub.com