[News] ยูริ เตรียมโชว์ทักษะว่ายน้ำในรายการ Our Neighborhood Sports

ยูริวงโซนยอชิแดจะปรากฏตัวในตอนพิเศษว่ายน้ำของรายการ