รายการ Star King ครั้งนี้วง SNSD ได้ร่วมในรายการเล่นมายากลโดย The King of Masks โดยที่ความสามารถพิศษของเขาก็คือการเปลี่ยนชุดและหน้ากาก นอกจากนั้นแล้วยังมีนักดนตรีแบบโบราณของเกาหลี ซึ่งได้มีการเชิญซูยอง (Soo Young) และ Jessica มาร่วมร้องเพลงในแบบสำเนียงแบบดั้งเดิมอีกด้วยซูยอง (Soo Young) และ Jessica


การต่อสู้ด้วยหมอนระหว่าง ซูยอง (Soo Young) และซอฮยอน (Seo Hyun)


ที่มา http://www.blike.net/th/node/10393