[News] แฟนคลับอวยพรวันเกิดปีที่25ให้กับแทยอนผ่านโฆษณาบนรถประจำทางและหน้าหนังสือพิมพ์บรรดาโซวอนได้เผยแพร่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อฉลองโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่ 25ของแทยอนในวันที่ 9 มีนาคม และยังมีโคลงบทเล็กๆที่มอบให้แด่แทยอนเนื่องในวันเกิด:

"ด้วยน้ำตาแห่งความรักที่ไหลริน เธอคือความรัก
ด้วยรอยยิ้มยามร้องเพลง เธอคือความสุข"


และเหล่าแฟนคลับยังได้รับความสนใจจากการติดโฆษณาบนรถประจำทางหลายสายในเมืองของกรุงโซลและจอนจูซึ่งเป็นบ้านเกิดของแทยอนนอกเหนือไปจากการโฆษณาแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บรรดาโซวอนยังได้เข้าร่วมอาสาสมัครที่ศูนย์สังคมสงเคราะห์แห่งเมืองจอนจูเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดให้กับแทยอนอีกด้วย

ข่าวจาก: Soshified
Source: newswire via Daum, flying petals
Translated by: [email protected], 오이사랑싴@soshified
Edited by: [email protected], [email protected]

แปลไทย: EraOfGirls ll soshifanclub ll http://www.soshifanclub.com