SNSD ซอฮยอน (ชื่อจริง ซอ จูฮยอน) กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
ในตอนเช้าของวันที่ 12 ซอฮยอน ได้ยืนยันว่าเธอจะเข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของโรงเรียนของเธอ (Jeonju Fine Arts High School)
เนื่องจากซอฮยอนซึ่งเกิดปี 1991 กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จึงทำให้ไม่มีใครในสมาชิกทั้ง 9 คนเป็นนักเรียนมัธยมปลายอีกต่อไป ปัจุบันในสายตาของเกาหลีแล้วนั้น กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีอายุ 20 และมากกว่าได้ปรากฏขึ้นแล้ว และหลังจากที่มักเน่(น้องเล็ก) ซอฮยอนจบการศึกษาแล้วนั้น SNSD จะสามารถแสดงออกถึงเสน่ห์ในแแบที่แตกต่างออกไปได้

ในอีกทางหนึ่งนั้น ซอฮยอนก็ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในคณะศิลปศาสตร์(Arts major) ที่มหาวิทยาลัยดงกุกในปี 2010 นี้


-----------------------
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS:
Source: [LINK]
Translator: [email protected]
แปลไทย: Translator Gang ll SOSHIFANCLUB ll http://www.soshifanclub.com