ติดตามโปรเจกต์อย่างละเอียด ได้ที่ gg.gg/PhantasiainBKK


Projects For Girls’ Generation 4th TOUR – Phantasia – in BANGKOK @ 30/01/2016

1. โบกลูกโป่ง LED ช่วงเพลง Green Light

B Plan [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
พื้นที่โปรเจกต์ : บนสแตนด์ (อัฒจันทร์)
เริ่มทำในช่วง TALK หลังเพลง Kissing You
โซน SC – SM ถือลูกโป่งสีแดง
โซน C – S แถว AA – J ถือลูกโป่งสีเหลือง
โซน C – S แถว K – สุดท้าย ถือลูกโป่งสีเขียว
โซนยืน และ โซน B1 B2 B3 เปิดแท่งไฟสีชมพูตามปกติ ห้ามถือหรือเป่าลูกโป่งโดยเด็ดขาด

ขั้นตอนการทำโปรเจกต์ สำหรับสแตนด์

- ปิดอุปกรณ์ที่มีแสงทุกชนิด
B x [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- เลื่อนเปิดสวิตช์แหวนไฟที่อยู่ภายในลูกโป่ง หากเปิดสำเร็จจะมีไฟปรากฎขึ้น
B balloon [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- เป่าลมลูกโป่ง มัดด้วยยาง และโบกจนจบเพลง
B balloonGG [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK

2. ถือกระดาษ HBD Syoung ช่วงเพลง Diamond

พื้นที่โปรเจกต์ : ทุกโซน
ทุกคน ทุกโซนปิดแท่งไฟ และชูกระดาษระดับอก
B HBD [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK

ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

1. โซนยืน และ B1 B2 B3 ห้ามเป่าหรือถือลูกโป่งโดยเด็ดขาด
2. ถือกระดาษ และอุปกรณ์เชียร์ระดับอก จะได้ไม่บังผู้อื่น
3. ช่วยเหลือผู้อื่นในการเปิดแหวนไฟ, เป่าลูกโป่ง
4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีข้อสงสัยในการทำโปรเจกต์
5. หากมีข้อสงสัยในการทำโปรเจกต์ โปรดสอบถาม
อาสาสมัคร (จุดสังเกต อาสาสมัครจะห้อยป้าย)

1. Wave the LED Balloons during “Green Light”

B Plan [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
Project Area: Grandstand Zones
Project time : Talk after “Kissing You”
Zone SC – SM : Hold The Red Balloon
Zone C – S (Row AA – J) : Hold The Yellow Balloon
Zone C – S (Row K – Last) : Hold The Green Balloon
All Standing zone and zone B1 B2 B3 : Still Turn on the pink light stick during the project period

Project Instruction for Grandstand Zones

- Turn off all the lights
B x [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- Turn on LED finger light (Inside the balloon)
B balloon [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- Blow the balloon and wave till the song ends
B balloonGG [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK

2. Hold “HBD Syoung” paper during “Diamond”

Project Area: ALL
Everyone turn off all lights and hold the paper at your chest level
B HBD [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK

Your kind cooperation is requested during the show

1. Standing zone and zone B1 B2 B3 Please don’t hold or blow up the balloon
2. Don’t obstruct the view of others
3. For more information, please don’t hesitate to contact our staff

————————————————————————————–

Projects For Girls’ Generation 4th TOUR – Phantasia – in BANGKOK @ 31/01/2016

1. ถือกระดาษช่วงเพลง Into The New World

C forever [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
พื้นที่โปรเจกต์ : ทุกโซน
โซนฝั่งซ้าย (มุมมองจากเวที) ฝั่งเดียวกับ AR ถือ FOREVER HERE
โซนฝั่งขวา (มุมมองจากเวที) ฝั่งเดียวกับ AL ถือ PROMISE
C paper [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
ถือกระดาษระดับอก จะได้ไม่บังผู้อื่น

2. แปรอักษร “PARTY” ช่วงเพลง PARTY

พื้นที่โปรเจกต์ : โซน F G H I J

ขั้นตอนการทำโปรเจกต์ เฉพาะที่นั่งโซน F G H I J ที่ต้องแปรอักษร

- ปิดอุปกรณ์ที่มีแสงทุกชนิด
B x [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- เลื่อนเปิดสวิตช์แหวนไฟที่อยู่ภายในลูกโป่ง หากเปิดสำเร็จจะมีไฟปรากฎขึ้น
B balloon [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- เป่าลมลูกโป่ง มัดด้วยยาง และโบกจนจบเพลง
B balloonGG [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK

ทุกคน ทุกโซน ที่ไม่ใช่คนแปรอักษร เปิดแท่งไฟสีชมพูต่อไป

อัพเดทโปรเจกต์ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

1. ไม่ใช้แฟลชจากโทรศัพท์มือถือ
2. ไม่นำลูกโป่งมาเป่าในคอนเสิร์ต
3. ถือกระดาษระดับอก จะได้ไม่บังผู้อื่น
4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีข้อสงสัยในการทำโปรเจกต์
5. หากมีข้อสงสัยในการทำโปรเจกต์ โปรดสอบถาม
อาสาสมัคร (จุดสังเกต อาสาสมัครจะห้อยป้าย)

1. Hold the paper during “Into The New World”

C forever [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
Project Area : ALL
- Left side (AR side) hold paper FOREVER HERE
- Right side (AL side) hold paper PROMISE
C paper [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
HOLD THE PAPER AT YOUR CHEST LEVEL

2. Turn On multi-color LED Finger rings during “Party”

Project Area : Selected Seats on 4th floor (Zone F G H I J )
To do card stunts by Green balloon and LED finger light to create a phrase “PARTY”

Project Instruction only for Selected Seats

- Turn off all the lights
B x [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- Turn on LED finger light (Inside the balloon)
B balloon [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK
- Blow the balloon and wave till the song ends
B balloonGG [Projects] Girls’ Generation 4th TOUR  Phantasia  in BANGKOK

All Standing zone and Seating zone Still Turn on the pink light stick during the project period

Updated 29th January 2016

Your kind cooperation is requested during the show

1. Please don’t use flashlight from smartphone
2. Please don’t hold or blow up the balloon in concert
3. Don’t obstruct the view of others
4. For more information, please don’t hesitate to contact our staff