สงสัยวันนี้ต้องกลับไปดูวิดีโอ 'Into The New World' สักหน่อยละ 55