แฟนคลับ: ทำอะไรอยู่คะ?
ยูริ: แล้วคิดว่าทำอะไรอยู่ล่ะคะ?Source: @famous0111, @mk_ggyr [1][2], 꽃숑,