พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: ก็ฉันเป็นแบบนี้นี่นา..


-----
ตอนนี้ฮาดี 555
ปล. ใครที่ยังไม่ได้ดู Intimate Note คงจะไม่เก็ตครับ 555