ผมรัก SNSD ทุกคนครับ

และขอให้ทุกคนใน soshi มีความสุขกับวัน Valentine's Day นะครับ