ขออนุญาตลงรูปใหม่นะคะ
แก้ไขคำแปลเล็กน้อย
ที่ยูริสั่งให้สองศิษย์(?) โชว์นั้น ไม่ใช่กล้ามท้องนะคะ
แต่เป็นขนหน้าท้อง
emo (2).gif

ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ