พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: สิ่งมีชีวิตที่แตะต้องไม่ได้

yoong8 [Cartoon] พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: สิ่งมีชีวิตที่แตะต้องไม่ได้
yoong9 [Cartoon] พวกเราโซนยอชิแดค่ะ!! ตอน: สิ่งมีชีวิตที่แตะต้องไม่ได้

—–
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS;
Credit: [email protected]
แปลไทย: Galio ll www.soshifanclub.com ll SNSD
—–
เด็กยุนมันแสบ!!! 5555