ผมคนแรกเล่ย. . .ก็อยากให้แทยอนน่ารักอย่างนี้ตลอดไปร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขมากๆนะhappy birth day ‼ s910434369.gif