กรณีน้องๆที่ยังไม่มีบัตรประชาชนนะคับ

หากท่านไม่ได้กรอกเลขบัตรประชาชน/นักศึกษา/นักเรียน ระบบจะทำการ Generate Code เพื่อให้ท่านใช้ในวันที่มารับบัตร หากทำหายหรือไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันตัวตนได้จะไม่ทำการจ่ายบัตรให้นะ ครับ Code Generate จะอยู่ใต้รหัสการจอง ดังภาพด้านล่างระบบการตรวจสอบสถานะสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยกรอกรหัสการจอง 9 หลักและกดปุ่ม กดตรวจสอบ