ทาง SMTOWN ได้ประกาศเลื่อนการเผยแพร่ Music Video ไปเป็นวันที่ 28/1/10

โดยจากเดิมที่ได้ประกาศจะออกในวันที่27/1/10

สามารถติดตามได้ที่ http://girlsgeneration.smtown.com/

หรือ http://smtown.com/