เหล่าเว็บไซต์แฟนคลับของโซนยอชิแดจำนวนทั้งหมด 8 เว็บไซต์ ได้ร่วมกันทำบุญจิตอาสาด้วยการบริจาคเงิน ให้กับโครงการการพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ในประเทศกัมพูชา ขององค์กร World Share

เหล่าเว็บไซต์แฟนคลับของโซนยอชิแดทั้ง 8 แห่งที่ได้บริจาคเงินให้กับโครงการนี้ มีดังต่อไปนี้

- Flying Petals (http://kimtaeyeon.co.kr)
- COTTON CANDY (http://merong77.com)
- WOORISICA (www.woorissica.com)
- The Stephi (www.thestephi.com)
- Shining Smile (http://shiningsmile.kr)
- KwonYuri125 (http://kwonyuri125.com)
- Deer YoonA (http://deeryoona.com)
- Seople (http://seople-zone.com)

โดยเว็บไซต์ทั้ง 8 แห่งได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนกว่า 9,999,999 วอน ซึ่งเลข 9 ในจำนวนเงินดังกล่าวนั้น ถือเป็นตัวแทนของจำนวนสมาชิกของโซนยอชิแดทั้งหมด ซึ่งมีทั้งหมด 9 คนนั่นเอง

เงินดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาน้ำดื่มในจังหวัดตาแกว ตรัมกัก ตาฮิม ตามึชของกัมพูชา และเมื่อหลังจากที่ได้มีนำเงินบริจาคเงินดังกล่าวไปใช้แล้ว ทางตัวแทนในกัมพูชา ได้วางแผนที่จะนำเงินบริจาคในส่วนที่เหลือมาใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ ที่จำเป็นใน(ดินแดนชนบท)ในกัมพูชา

ตัวแทนจากเว็บไซต์แฟนคลับที่ได้เข้าร่วมในการบริจาคเงินให้กับโครงการนี้ได้เปิดเผยว่า "ทางเว็บไซต์แฟนคลับต่าง ๆ ปรารถนาที่จะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันมานานแล้วค่ะ และในวันที่ 5 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ จะเป็นวันครบรอบ 5 ปีของโซนยอชิแด ฉะนั้น พวกเราจึงถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะตัดสินใจร่วมกันในการบริจาคเงินเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของโซนยอชิแดน่ะค่ะ ถ้าในโอกาสต่อไป มีโปรเจ็ค หรือกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อีก ทางเราก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวค่ะ"

องค์กร World Share ได้มีการจดทะเบียนขึ้นตรงต่อกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2008 ซึ่งองค์กร World Share เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือกับเด็กที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างมากในกลุ่มประเทศโลกที่ 3 (กลุ่มประเทศที่ด้อยการพัฒนา) เช่น เด็กที่ประสบปัญหาความขาดแคลนในด้านต่าง ๆ หรือเด็กที่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือเด็กกำพร้า และจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันระหว่างอาสาสมัครและเหล่าเด็กผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศโลกที่ 3 ซึ่งจะมี Volunteering overseas ที่จะคอยทำงานให้กับเหล่าอาสาสมัครจากทั่วโลกที่ปรารถนาที่อยากจะให้ความช่วยเหลือกับเด็กผู้ยากไร้

ขณะนี้ World Share กำลังดำเนินการโครงการทั้งหมด 30 โครงการ อาทิเช่น โครงการพัฒนาน้ำสะอาดให้มีสุขอนามัยเหมาะแก่การดื่ม (Drinking water improvement projects) โครงการการให้ความสนับสนุนทางด้านการแพทย์ (Medicial support programs) ซึ่งมีเป้าหมายในการยับยั้งโรคติดต่ออันตรายเช่น โรคมาลาเรีย และโรคเอดส์ การสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งหมด 20 กลุ่ม (20 group homes) เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กกำพร้าเหล่านี้มีที่อยู่อาศัยและเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาต่อไป และยังรวมไปถึง การพัฒนาสังคมชุมชน (Community development programs) อีกด้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ องค์กร World Share ยังเป็นที่จดจำกันในนามของ NGO หรือองค์การสาธารณประโยชน์ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร


Source: newswire.co.kr, worldshare.co.kr
แปลไทย: Translator Gang ll soshifanclub ll http://www.soshifanclub.com