[News] ใกล้ครบ! ซูยองร่วมเล่น Instagram และ Weibo แล้ว


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ซูยองได้เริ่มเล่น Instagram และ Weibo ซึ่งเป็นวันเดียวกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของโซนยอชิแด