จำนวนแฟนคาเฟ่ Daum ของศิลปินเกาหลี ณ ปัจจุบัน

1.TVXQ จำนวน 792,504
http://cafe.daum.net/soul48
เปิดตัวเดบิว 26 ธันวาคม 2546
รวมระยะเวลาประมาณ 6 ปี

2.Bigbang จำนวน 374,406
http://cafe.daum.net/YGBIGBANG
เปิดตัวเดบิว 19 สิงหาคม 2549
รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปี 4 เดือน

3. SNSD จำนวน 290,431
http://cafe.daum.net/milkye
เปิดตัวเดบิว 19 กรกฎาคม 2550
รวมระยะเวลาประมาณ 2 ปี 6 เดือน


4.SS501 จำนวน 275,579
http://cafe.daum.net/music77
เปิดตัวเดบิว 8 มิถุนายน 2548
รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี 6 เดือน

5.2PM จำนวน 263,335
http://cafe.daum.net/2PM
เปิดตัวเดบิว 4 กันยายน 2551
รวมระยะเวลาประมาณ 1 ปี 3 เดือน

6.Super Junior จำนวน 255,900
http://cafe.daum.net/secondemugame
เปิดตัวเดบิว 6 พฤศจิกายน 2548
รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี 1 เดือน

7. Shinwa จำนวน 191,691
http://cafe.daum.net/SHINHWA79
เปิดตัวเดบิว 24 มีนาคม 2541
รวมระยะเวลาประมาณ 11 ปี 9 เดือน

8.FT-Island จำนวน 111,703
http://cafe.daum.net/fti5
เปิดตัวเดบิว พฤษภาคม 2007
รวมระยะเวลาประมาณ 2 ปี 7 เดือน

9. SHINee จำนวน 111,683
http://cafe.daum.net/TVNDRM
เปิดตัวเดบิว 25 พ.ค 2551
รวมระยะเวลาประมาณ 1 ปี 7 เดือน

10. Wonder Girls จำนวน 111,514
http://cafe.daum.net/wg070210
เปิดตัวเดบิว 10 กุมภาพันธ์ 2550
รวมระยะเวลาประมาณ 2 ปี 10 เดือน


Credit: Daylicious123@Pantip & Siamzone.com + ชายนี่ไทยแลนด์