เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม โซนยอชิแดได้ไปแสดงคอนเสิร์ต '2013 Girls