เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด Pre-Booking บัตรคอนเสิร์ต Generation the 1st Asia tour 'into the new world' live in Bangkok นั้นจะ
เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 น. และสิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.00 น. โดยเปิด Pre-Booking ทั้งหมด 100เปอร์เซ็นต์ ทุก zone ครับ

โดยระบบการจองโดยละเอียดจะเป็นดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การจองบัตร
1. ผู้ต้องการจองกรอกข้อมูลดังนี้
- ชื่อ-นามสกุล
- โซนที่นั่ง (โซนและราคา)
- จำนวนบัตร (ไม่เกิน 5 ใบโนโซนปกตินั่ง/ยืน ทุกราคา), (สำหรับ AA,BB 1 ใบต่อครั้ง)
- บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา/นักเรียน
- ที่อยู่
- อีเมลล์
- เบอร์โทรศัพท์
**ระบบจะเปิดให้กรอกแบบจอง ในเวลา 9.00น. ถึงเวลา 18.00น. ของทุกๆวันนอกเหนือเวลานั้นจะไม่สามารถกรอกแบบจอง ได้ครับ โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2553
2. ในขั้นตอนนี้ หากผู้จองบัตรกดจองแล้วระบบจะทำการบันทึกข้อมูล พร้อมออกตัวเลขรหัสการจองมาให้ ซึ่งหากผู้ใดไม่มีบัตรประชาชน/นักศึกษา/นักเรียน ระบบจะออก Password
ออกมาให้ควบคู่กันไป พร้อมแจ้งวันเวลาในการโอน และระบบทำการบวก 20 เป็นค่าบริการเข้าไปด้วยต่อใบ เช่นจอง 1 ใบราคา 4,500 บาท + ค่าบริการ 20 เป็น 4,520 บาท หรือ
จอง 5 ใบ 22,500 บาท (4,500x5) + ค่าบริการ 100 บาท (20x5) เป็น 22,600 บาท โดยราคาที่จะออกไปปรากฎนั้นจะทำการบวกเศษสตางค์เข้าไปด้วย เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ
เช่น จอง 1 ใบ ราคา 4,500 + 20 บาท (ค่าบริการ) + 0.13 สตางค์ เป็น 4,520.13 บาท

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้งโอนเงิน
1. แบบฟอร์มการกรอกเพื่อแจ้งโอนเงิน
- รหัสการจอง
- วันเวลาที่โอน
- จำนวนเงินที่โอน
2. ในขั้นตอนนี้ เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะตอบตกลงเพื่อบันทึกข้อมูลผู้จองลงไป
3. เมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บ ผู้ดูแลระบบจะคอยตรวจสอบจำนวนเงินจาก รายชื่อที่ถูกบันทึกเข้ามากับบัญชีธนาคาร เพื่อให้ผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะได้ในขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบสถานะ
ขั้นตอนนี้จะมีแบบฟอร์มให้ผู้ที่จองบัตรและทำการแจ้งโอนมาแล้ว ตรวจสอบสถานะดูว่าท่านได้โอนเงินมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงนอกเหนือจากการตรวจสอบจาก Email

หมายเหตุ* หลังจากทำการจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว การโอนเงินจะกระทำหลังจากวันที่จองใน 1 วัน เช่น จองวันที่ 13 เพื่อเอาที่นั่ง แล้วไปโอนเงินได้ในวันถัดไป (วันที่ 14) โดยจะเริ่มโอนได้ตั้งแต่ 9.00น. - 18.00น. ของทุกๆวัน โดยก่อนและหลังจากนั้นจะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ และต้องมาแจ้งโอนเงินภายในวันที่โอนเงินก่อนเวลา 22.00น. โดยหากเลยกำหนดวันแจ้งโอนเงินแล้ว ระบบจะทำการตัดผู้จองนั้นออกไปทันที และที่นั่งนั้นจะถูกเว้นว่างทันที และการเรียงลำดับที่นั่งนั้นตามวันเวลาที่มีการโอนเข้ามา (โอนเร็วก่อนได้ก่อน) ในขั้นตอนที่ 2 จะมีส่วนของผู้ดูแลระบบคอยจัดการอยู่ด้วย หากไม่ทำตามขั้นตอนทางบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป

ข้อมูลวิธีการจองโดยอธิบายเป็นภาพทุกขั้นตอนจะประกาศทางหน้าเว็บอีกครั้งครับ

ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของคอนเสิร์ต Girls' Generation The 1st Asia Tour 'Into The New World' Live in Bangkok ได้ที่
www.platinum.co.th/ggliveinbangkok, www.platinum.co.th, www.you2play.com และ You2Play TVสถานีโทรทัศน์ช่องที่คุณเล่นไม่เลิกQUOTE
กระทู้ก่อนเปลี่ยนแปลง
http://forums.soshifanclub.com/index.php?showtopic=40204


QUOTE
ถ้าไม่ถือว่าเป็นข่าวก็ลบไปเลยนะคะ