แปลอังกฤษโดย : Taengfan@fanwonder.com/Soshi9sone
แปลไทยโดย ll pimpcess ll SOSHIFANCLUB ll http://www.soshifanclub.com
กรุณานำออกไปพร้อมเครดิตทั้งหมด p.gif