[News] แทยอนร้องเพลงประกอบละครเรื่อง "That Winter, The Wind Blows"แทยอนกำลังจะกลับมาในฐานะของเจ้าแม่เพลงประกอบละครด้วยการร้องเพลงให้กับละครประจำวันพุธ/พฤหัสบดีเรื่อง