เมื่อวันที่ 16 เจสสิก้าได้เปิดช่วงถามตอบผ่านทางแอคเคาท์ Weibo ของเธอ


Sy__Jessica: 메에에에에에롱
เมรองงงงงงงงง (แบร่)

Sy__Jessica: 나랑 놀사람??? 여기여기붙어랏! 심심하단말이얌